Շարահուսություն
Շարահուսություն
Բանավոր և գրավոր խոսք

Ողջ կյանքում մենք շրջապատված ենք մարդկանցով, բնական է, որ մեզնից յուրաքանչյուրն անհրաժեշտություն է զգում իր մտածածն ու զգացածը հայտնելու, հաղորդելու մեկ ուրիշի, այսինքն ՝ հաղորդակցելու նրա հետ:

 

Հենց այստեղ է, որ մեզ օգնության է գալիս լեզուն:

 

Հաղորդակցությունը կարող է իրագործվել երկու եղանակով՝ բանավոր կամ գրավոր: Առաջին դեպքումհաղորդակցությունը տեղի է ունենում ասելու և լսելու միջոցով՝ բանավոր խոսքով, երկրորդ դեպքում՝ գրելու և կարդալու միջոցով՝ գրավոր խոսքով:

 

Հնչյուն և տառ

Մեր մտքերը մենք արտահայտում ենք նախադասություններով : Նախադասությունները կազմված են բառերից , իսկ բառերը ՝ հնչյւններից:

 

Եթե փորձենք որոշել բառ բառի ամենափոքր ձայնային բաղադրիչները, ապա կտեսնենք, որ դրանք բ,ա,ռ, հնչյուններն են:

 

Հնչյունը

Lorem Ipsum Dolor

բառի այն ամենափոքր ձայնային միավորն է, որը արտասանվում է և լսվում:

  •  

  •  

ԱՅԲՈՒԲԵՆԸ

Lorem Ipsum Dolor

տվյալ լեզվի տառերի ընդունված շարքն է:

Տառը

Lorem Ipsum Dolor

հնչյունի գրության նշանն է, որը գրվում է ու կարդացվում:

  •  

  •  

u003cbru003e
Հայերենում ամեն մի տա ունի իր անուն

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin diam justo, scelerisque non felis porta, placerat vestibulum nisi. Vestibulum ac elementum massa.

Happy Student