Հնչյունաբանություն
Հնչյունաբանություն
Բանավոր և գրավոր խոսք

Ողջ կյանքում մենք շրջապատված ենք մարդկանցով, բնական է, որ մեզնից յուրաքանչյուրն անհրաժեշտություն է զգում իր մտածածն ու զգացածը հայտնելու, հաղորդելու մեկ ուրիշի, այսինքն ՝ հաղորդակցելու նրա հետ:

 

Հենց այստեղ է, որ մեզ օգնության է գալիս լեզուն:

 

Հաղորդակցությունը կարող է իրագործվել երկու եղանակով՝ բանավոր կամ գրավոր: Առաջին դեպքումհաղորդակցությունը տեղի է ունենում ասելու և լսելու միջոցով՝ բանավոր խոսքով, երկրորդ դեպքում՝ գրելու և կարդալու միջոցով՝ գրավոր խոսքով:

 

Հնչյուն և տառ

Մեր մտքերը մենք արտահայտում ենք նախադասություններով : Նախադասությունները կազմված են բառերից , իսկ բառերը ՝ հնչյւններից:

 

Եթե փորձենք որոշել բառ բառի ամենափոքր ձայնային բաղադրիչները, ապա կտեսնենք, որ դրանք բ,ա,ռ, հնչյուններն են:

 
armenian language
ՀՆՉՅՈՒՆ

     Հնչյունը բառի այն ամենափոքր  

         ձայնային միավորն է, որը 

           արտասանվում է և լսվում:


Read More
armenian language
ԱՅԲՈՒԲԵՆ

         Այբուբենը տվյալ լեզվի տառերի    

                      ընդունված շարքն է:


Read More
հայոց լեզու և գրականություն
ՏԱՌ

      Տառը հնչյունի գրության նշանն է, 

           որը գրվում է ու կարդացվում:Read More
Հայերենում ամեն մի տառ ունի իր անունը:
Ա ա - այբ
Բ բ - բեն
Գ գ - գիմ
Դ դ - դա
Ե ե - եչ
Զ զ - զա
Է է - է
Ը ը - ըթ
Թ թ - թո
Ժ ժ - ժե
Ի ի - ինի
Լ լ  - լյուն
Խ խ - խե
Ծ ծ - ծա
Կ կ - կեն
Հ հ - հո
Ձ ձ - ձա
Ղ ղ - ղատ
Ճ ճ - ճե
Մ մ - մեն
Յ յ - հի
Ն ն - նու
Շ շ - շա
Ո ո - վո
Չ չ - չա
Ղ ղ - ղատ
Ճ ճ - ճե
Մ մ - մեն
Յ յ - հի
Ն ն - նու
Շ շ - շա
Ո ո - վո
Ձ ձ - ձա
Ղ ղ - ղատ
Ճ ճ - ճե
Մ մ - մեն
Յ յ - հի
Ն ն - նու
Շ շ - շա
Ո ո - վո
armenian language
ՀՆՉՅՈՒՆ

     Հնչյունը բառի այն ամենափոքր  

         ձայնային միավորն է, որը 

           արտասանվում է և լսվում:


Read More
armenian language
ԱՅԲՈՒԲԵՆ

         Այբուբենը տվյալ լեզվի տառերի    

                      ընդունված շարքն է:


Read More
հայոց լեզու և գրականություն
ՏԱՌ

      Տառը հնչյունի գրության նշանն է, 

           որը գրվում է ու կարդացվում:Read More
armenian language
ՀՆՉՅՈՒՆ

     Հնչյունը բառի այն ամենափոքր  

         ձայնային միավորն է, որը 

           արտասանվում է և լսվում:


Read More
armenian language
ԱՅԲՈՒԲԵՆ

         Այբուբենը տվյալ լեզվի տառերի    

                      ընդունված շարքն է:


Read More
հայոց լեզու և գրականություն
ՏԱՌ

      Տառը հնչյունի գրության նշանն է, 

           որը գրվում է ու կարդացվում:Read More